Kontakt

Auto Klub Košice

Hroncova 3
040 01 Košice
Slovak republic

mobil: +421 917 671 777, +421 903 608 341
e-mail: autoklub@rallye.sk

štatutárny zástupca:  Ing. Tomáš Slivka
IČO:    31313019
DIČ:    2021511723

číslo účtu v tvare IBAN:   SK05 1100 0000 0026 6511 0043
číslo účtu na príjem verejných prostriedkov v tvare IBAN:  SK25 1100 0000 0029 2688 9500