Peking - Paris 2016 rally dorazila do cieľa v Paríži !

Peking - Paris rally došla do cieľa ! Všetci, ktorí zvíťazili nad úskaliami 13 a pol tisíc kilometrov dlhej trate popretkávanej meranými úsekmi a zvládli techniku svojich aut si zaslúžia našu gratuláciu.

Podrobnejšiu správu z posledného dňa tejto súťaže nájdete tu! (v angličtine)