Predstavujeme trate 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE

1. MAREX RALLY MEDZILABORCE sa uskutoční ako prvá súťaž seriálu BPM motosport Cup 2017 už 17. decembra. Rally je situovaná do oblasti Slovenska, kde sa ešte nikdy v histórii neuskutočnila a aj preto je pre jazdcov výnimočná. Neznáme prostredie, neznámi ľudia, neznáme trate. Aby sme trošku Medzilaborce a okolie účastníkom rally priblížili, popíšeme trochu trate a celé prostredie tejto súťaže.

Riaditeľstvo rally bude umiestnené v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, asi najznámejšej osobnosti tohto regiónu. Pred riaditeľstvom sú dostatočné priestory pre parkovanie, bude tam navyše umiestnená štartová a cieľová rampa, ako aj predštartový priestor pre súťažné autá. Sto metrov od riaditeľstva sa nachádza Eurohotel Laborec, kde sú pre účastníkov poskytnuté výborné ceny ubytovania a päťsto metrov od riaditeľstva je servisný priestor situovaný v areáli futbalového štadióna a Amfiteátra. Servis je dostatočne veľký, treba ale počítať s tým, že komunikačné cesty sú asfaltové a samotný servis sa bude vykonávať na trávnatých nespevnených plochách. 

Posádky ale asi najviac zaujímajú trate rýchlostných skúšok. Rýchlostná skúška Krásny Brod ma dĺžku 7 km a posádky ju počas rally absolvujú trikrát. Jej trať štartuje v obci Krásny Brod pri STK. Po štarte prechádza tiahlou zákrutou na úzku obecnú cestu popri potoku, ktorou sa dostane na hlavnú cestu, kde bočí doľava. Odbočenie doľava je prístupné z obce a je výborným diváckym miestom. Hlavnou obecnou cestou pokračuje RS z obce. Tristo metrov po opustení obce začína trať stúpať v sérii „vracákov“, ktoré sú technicky veľmi náročné a sú ešte sťažené vlnitým asfaltom bez dier. Po troch kilometroch stúpanie skončí a jazdcov čaká 400-metrový prejazd vrcholu kopca nad obcou Krásny Brod. Z týchto priestorov je pomerne dobrý výhľad na podstatnú časť trate, miesta sú ale prístupné len pred uzavretím trate. Po krátkom rovnom úseku začne trať klesať a niekoľkými prudkými zákrutami sa dostane na križovatku s cestou do obce Rožkovce. Ľavé prudké odbočenie na ručnú brzdu je veľmi dobrým diváckym miestom. Po ľavom odbočení pokračuje trať tiahlymi zákrutami vo voľnom prehľadnom teréne spestrenom miernymi horizontami. Pred vjazdom do obce Sukov sa bude nachádzať spomaľovací retardér z balíkov slamy. V strede obce Sukov, pred obecným úradom, bude umiestnený druhý spomaľovací retardér a po sérii zákrut v obci nasleduje tretí spomaľovací retardér, po ktorom príde na rad cieľ rýchlostnej skúšky. 

Po 11 kilometrov dlhom spojovacom úseku sa posádky dostanú na štart druhej rýchlostnej skúšky Radvaň, ktorú absolvujú dvakrát. Skúška má dĺžku 7,5 km. Jej štart je za železničným priecestím v obci Radvaň nad Laborcom v smere na obec Oľka. Štyristo metrov po štarte je zaradený prirodzený retardér. Po ňom nasleduje mierne stúpanie na „uskákanom“ asfalte. Po približne 1,5 km začne trať stúpať v sérii ťažkých zákrut až na temeno vrchu. Následne pokračuje dlhšou rovinkou, po ktorej nasleduje klesanie vo viacerých rýchlejších a pomalších zákrutách, ktorými sa posádky dostanú do údolia. Týmto údolím budú pokračovať v rýchlejšom tempe viacerými tiahlymi zákrutami až do cieľa RS, ktorý je 400 m pred cestnou križovatkou, približne jeden kilometer pred obcou Oľka. Na tejto rýchlostnej skúške nie sú možné bočné prístupy, preto sa diváci na RS môže dostať len od jej štartu a cieľa. Ak sa diváci rozhodnú pre iné miesta, na tejto skúške si určite nájdu atraktívne miesta s parkovacími možnosťami, ktoré ale musia zaujať pred uzavretím trate o 10:30.

Na záver je možné povedať, že trať 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE je z jazdeckého hľadiska veľmi zaujímavá. Hoci sú rýchlostné skúšky pomerne krátke, je na nich v podstate všetko, čo má trať RS obsahovať a čo je pre divákov zaujímavé. Sú tam prejazdy cez úzke obecné cesty, ťažké stúpania s „vracákmi“, časté zmeny rýchlostí, rýchle tiahle zákruty s horizontami. Ak k tomu pripočítame nevypočítateľné zimné počasie a to v podobe snehu, dažďa, hmly a mrazu, tak divákom ako aj jazdcom môže táto rally pripraviť zaujímavý športový predvianočný zážitok.

Tlačové stredisko 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE