Aj BPM motosport RALLY SIGORD bude na snehu + dokumenty súťaže + zoznam došlých prihlášok

Od prvého podujatia trojdielneho seriálu zimných súťaží BPM motosport Cup 2017 a to 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE uplynulo už dvanásť dní, počas ktorých si organizátori, jazdci a členovia tímov stihli užiť aj vianočné sviatky pokoja. Pred nami je ešte Silvester 2016 a po ňom sa o tri týždne, v dňoch 20. – 21.01.2017, znovu stretneme na druhom podujatí pohára a to BPM motosport RALLY SIGORD.

Súťažiaci sa stretnú v kraji, ktorý účastníci rally na Slovensku dobre poznajú a to v obci Zlatá Baňa pri Prešove. V časti obce Sigord bude umiestnené riaditeľstvo súťaže a aj servisné parkovisko. Organizácia servisného parkoviska bude pripomínať dobu spred vyše dvadsiatich rokov, keď systém dnešných centrálnych servisných parkovísk nebol známy. Vtedy si každá posádka našla na trati súťaže voľný priestor a tam prevádzala servisnú činnosť. Podobne  tomu bude aj na tejto súťaži, keď servisné parkovisko bude mať dĺžku 5,50 km a bude na tíme, kde si zvolí miesto svojho servisu.

Počas prvej súťaže pohára sa viaceré posádky dožadovali možnosti použiť pneumatiky s hrotmi, čo organizátor nepovolil. Jeho rozhodnutie vychádzalo z týchto skutočností:
-Použitie pneumatík s hrotmi nie je na Slovensku dovolené a vybavenie výnimky cez ministerstvo je veľmi zdĺhavé (odhadom tri mesiace). V takom predstihu sme nemohli vedieť či na trati bude sneh alebo nie. Navyše samotné povolenie má aj finančný rozmer.
-Pre finančne zabezpečené tímy nákup pneumatík s hrotmi nepredstavuje osobitnú záťaž. To sa nedá povedať o menších alebo malých tímoch, kde často o účasti či neúčasti na rally rozhoduje schopnosť zaplatiť prihlasovací vklad. Ďalšie náklady spojené so zakúpením pneumatík s hrotmi by takéto posádky z účasti vylúčili. Cieľom a zámerom celého pohára je okrem iného pritiahnuť do rally začínajúce posádky. Pri pohľade na zoznam prihlásených na 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE sa to potvrdilo.
-Cieľom zimného pohára je okrem iného pripraviť jazdcov na jazdu pri zníženej adhézii. Jazda bez  hrotov na snehom a ľadom pokrytých cestách túto podmienku dokonale splnila. Všetky posádky majú a budú mať rovnaké podmienky a je na nich, aby sa s danou situáciou bezpečne vysporiadali.

Toto vysvetlenie dávame z dôvodu, že na trati BPM motosport RALLY SIGORD je v tomto čase dostatok snehu. Predpoveď počasia nehovorí o nejakom masívnom oteplení, a preto je reálny predpoklad, že aj druhá rally zimného pohára sa uskutočni na snehu. 

Zverejnením zvláštnych ustanovení bolo spustené aj prihlasovanie na súťaž. Organizátor už eviduje prvú prihlášku, a preto veríme, že ďalšie ju budú nasledovať. Počet prihlásených je limitovaný počtom 50 posádok. Všetky dokumenty súťaže sú zverejnené na stránke rallye.sk.

Všetkým želáme veselého Silvestra, šťastný rok 2017 a stretneme sa na Sigorde 20. a 21.januára.

Tlačové stredisko 
BPM motosport Rally Sigord

Pripravuje sa: BPM MOTOSPORT RALLY SIGORD

Prvé podujatie seriálu BPM motosport Cup 2017 – 1. MAREX RALLY MEDZILABORCE začne už zajtra 16.12.2016 a organizátori majú už pripravenú druhú súťaž tohto seriálu - BPM MOTOSPORT RALLY SIGORD. 

BPM MOTOSPORT RALLY SIGORD je koncipovaná ako klasická zimná súťaž, cieľom ktorej je vytvoriť pre slovenské a prípadne aj zahraničné posádky priestor pre ich prípravu a prípravu ich vozidiel na novú rally sezónu 2017. 

Zimný pohár sa na svoj druhý diel presunie z Medzilaboriec do blízkosti Prešova a centrom rally bude časť obce Zlatá baňa – Sigord. Rally sa podarilo pripraviť ako veľmi kompaktnú súťaž, rýchlostné skúšky v celkovej dĺžke cez 40 km sú zaujímavé. 

Organizátor zachoval program súťaže rovnaký ako bol pripravený pre Marex rally v Medzilaborciach. V čase písania tejto správy sú na trati rýchlostných skúšok ozajstné zimné podmienky – sneh do 20 cm. Veríme, že do termínu konania rally sa podmienky nezmenia a zúčastnené posádky si budú môcť overiť svoje jazdecké umenie a svoju techniku v náročných zimných podmienkach. 

Účastníci súťaže majú možnosť sa ubytovať v penzióne, kde bude umiestnené aj riaditeľstvo súťaže – v Penzióne Opalex v Sigorde.

Všetky informácie, zvláštne ustanovenia aj prihláška sú zverejnené na webstránke Auto Klubu Košice – autoklub.rallye.sk. 

Tlačové stredisko 
BPM Motosport Rally Sigord