Predpisy

Na tomto mieste sú k dispozícii na stiahnutie predpisy pre disciplíny rally.
Jedná sa o preklady predpisov Medzinárodnej automobilovej federácie FIA a taktiež o národné predpisy schválené SAMŠ - Slovenskou asociáciou motoristického športu.

Predpisy pre preteky do vrchu sú k dispozícii na podstránke venovanej Moris Cup Jahodná.