Auto Klub Košice pripravuje sezónu 2021

Vlani sa náš autoklub "dožil" pekného jubilea - 50 rokov existencie naplnených mnohými desiatkami uskutočnených športových podujatí od tých najjednoduchších pre amatérov až po mnohé podujatia zaradené do FIA Európskych šampionátov. Žiaľ, nepodarilo sa nám toto výročie osláviť. Vlaňajšiu športovú sezónu poznačila pandémia covidu podobne ako aj iné oblasti života na celom svete.

Aj kalendár rally sa musel v priebehu roka 2020 meniť. Auto klub Košice musel s nástupom druhej vlny covidu zrušiť 46. ročník Rally Košice a celá jeho činnosť v roku 2020 bola zameraná iba na zabezpečenie slovenskej účasti na Steelvent Salgó Rally v Maďarsku na Rajde Rzeszowskom v Poľsku.

S napätím očakávame ako sa podarí naplniť naše ciele v sezóne 2021. Zástupcovia AK by mali opäť pracovať na zabezpečení účasti našich súťažiacich na zahraničných poduatiach zaradených do kalendára MSR v rally 2021 - na 16. Agrotec Petronas Rally v Hustopečiach a na 30. ročníku Rajdu Rzeszowského.
Najnáročnejšia úloha nás však čaká pri príprave 47. ročníka Rally Košice. Veríme, že pandemická situácia nám umožní súťaž zrealizovať.