Kalendár MSR v rally a PAV 2017

Aktuálne kalendáre MSR, MSR HA a SRP 2017 a taktiež kalendár pretekov do vrchu MSR a SKP nájdete na našej stránke. Pridali sme aj predpisy pre sezónu 2017.