Návraty - ŠKODA RALLY 2007

Auto klub Košice od zvojho vzniku zorganizoval už desiatky veľkých podujatí. Viaceré z nich sa uskutočnili v rokoch 2007 a 2008 ako súčasť seriálu - TEMPUS RALLY 2007 - Majstrovstvá Slovenska.
Jednou z nich bola Škoda Rally Bratislava 2007.
Pripomeňme si túto súťaž v zostrihu Jirka Dokulila a Jána Olejníčka - ďakujeme.

Škoda Rally Bratislava 2007