PF 2019

Ďakujeme členom Auto klubu Košice, našim partnerom, spolupracujúcim klubom a všetkým ľuďom, ktorí s nami pracovali pri príprave a organizácií súťaží v priebehu celého roka 2018, našim súťažiacim i tiež fanúšikom automobilového športu za pomoc a podporu.

Prajeme vám krásne vianočné sviatky, veľa šťastia, zdravia a úspešný rok 2019!