Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli

3. ročník DeutschMann Rallye Trebišov sa skončil. Blahoželáme víťazom a veríme, že výsledky náročnej práce organizátorov na príprave súťaže potešili všetkých zúčastnených.

Rally je náročná športová disciplína z mnohých uhlov pohľadu – je náročná pre teamy ale hlavne pre organizátorov. O to viac, ak sa ku športovej časti súťaže pridá aj taký bohatý sprievodný program, aký sa už stal tradíciou v Trebišove. Sme radi, že sa nám podarilo úspešne zvládnuť takéto náročné podujatie.

V prvom rade by sme radi poďakovali spoločnosti DeutschMann, najmä pani Miriam Poništovej za vznik a existenciu tejto mimoriadnej rally a tiež za jej prístup, ústretovosť a za veľmi príjemnú spoluprácu. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom spoločnosti DeutschMann, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu rallye.

Aj v tomto roku na zabezpečení súťaže pracovali ľudia z celého Slovenska. Všetkým úprimne ďakujeme – ďakujeme našim „domácim“ usporiadateľom pod vedením Jána Šuchtu, Tomáša Slivku a Ľudky Uherskej, „traťovákom“ z AOS Poprad na čele s Eduardom Urbanským, usporiadateľom z Trebišova, rozhodcom SAMŠ (športovým a technickým komisárom a časomeračom), ktorí došli zo všetkých kútov Slovenska, záchranárom z Rescue systému zo Žiliny, Košickej záchranke i záchranárom zo Sveta zdravia v Trebišove.

Ďakujeme všetkým usporiadateľom, ktorí pracovali na riaditeľstve súťaže, na čele s riaditeľom súťaže Rastislavom Bánocim.

Ďakujeme p. Jevošovi z Autolakovne, p. Sačkovi zo spoločnosti Arriva a p. Horváthovi zo Stavimatu za poskytnutie priestorov, ďakujeme starostom obcí, ktoré boli dotknuté rallye za ich ústretový prístup. Ďakujeme predstaviteľom mesta Trebišov, Mestskej polícii, PZ v Trebišove, dobrovoľným hasičom z Trebišova za pomoc pri tej časti súťaže, ktorá sa konala v Trebišove.

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení veľmi bohatého sprievodného programu, zvlášť pani Miriam Kuspanovej Hoferovej. Ich zásluhou sa táto automobilová súťaž stáva zaujímavou pre všetkých obyvateľov Trebišova a širokého okolia, nielen pre motoristických fanúšikov.

Gabriela Szczeczinová
Auto klub Košice