„Rallysti“ sa tento víkend stretnú na školeniach v Dobšinej

Ako sme už informovali, zhromaždenie disciplíny rally a základné školenia sa uskutočnia v dňoch 8. – 9. februára 2014 ale s novým miestom konania. „Rallysti“ sa stretnú v meste Dobšiná, ktorá je v posledných rokoch sídlom najmä „kopciarov“ ale má aj bohatú rally históriu.

Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally bude v sobotu 8.2.2014 na Mestskom úrade v Dobšinej, na Námestí baníkov. Prezentácia účastníkov začne o 8:30.
Upozorňujeme na povinnosť zúčastniť sa na tomto školení tých jazdcov, ktorí sa ho v minulom roku nezúčastnili lebo o licenciu požiadali až v priebehu sezóny na základe individuálneho školenia. Všetci účastníci sa na toto školenie musia prihlásiť buď telefonicky na čísle 0917 671 777 alebo mailom na adrese rk@rallye.sk.

Zhromaždenie disciplíny rally a školenie jazdcov rally bude v nedeľu, 9.2.2014 v Kultúrnom stredisku v Dobšinej na Námestí baníkov. Prezentácia účastníkov začne o 8:30.

Program:
sobota 8. februára 2014:
08:30       Prezentácia, výdaj predpisov
09:00       Rozšírené školenie nových žiadateľov o licenciu jazdca rally              

nedeľa, 9. februára 2014:
08:30       Prezentácia, výdaj predpisov
09:00       Zhromaždenie disciplíny rally
10:00    Školenie rally