Sezóna 2020

Od konce minulého roka sme pracovali na príprave nového ročníka súťaží rally - na sezóne 2020. Naplánovali sme termíny našich vlastných súťaží - DeutschMann Rallye Trebišov na september a 46. Rally Košice na október. Predpokladali sme, že v júny budeme spolupracovať na realizácii Agrotec Rally  v českých Hustopečiach a v auguste na poľskom Rajde Rzeszowskom.

Epidémia Covid19 však mnohé zmenila. Zasiahla do mnohých oblastí našich životov - automobilový šport nevynímajúc. Po viacerých týždňoch plných neistôt sa život opäť rozbieha a začíname pripravovať záchranu aspoň časti sezóny.

Na základe rozhodnutia hlavného reklamného partnera trebišovskej rally - spoločnosti DeutchMann sa táto súťaž zrušila avšak Rally komisia SAMŠ rozhodla o zaradení náhradného podujatia - maďarskej STEELVENT SALGÓ Rally.

Upravený kalendár rally pre sezónu 2020:

17. - 18.07.2020  STEELVENT SALGÓ Rally
06. - 08.08.2020  29. Rally Rzeszow
18. - 20.09.2020  47. Rallye Tatry
16. - 18.10.2020  46. Rally Košice