Zhrnutie BPM motosport cup 2017 z pohľadu organizátora

Pred pár dňami skončila posledná súťaž seriálu BPM motosport cup 2017 a to R5+ Cassovia rally, a preto je na mieste v krátkosti zhodnotiť spoločné „dieťa“ reklamných partnerov a Auto klubu Košice. Určite si každý účastník jednotlivých rally zaradených do seriálu či už v pozícii jazdca alebo diváka vlastné hodnotenie previedol sám. Touto tlačovou správou hodnotíme seriál z pohľadu organizátora.

Myslíme si, že základné ciele seriálu – prilákať nových začínajúcich jazdcov k plnohodnotnej rally a vyplniť dlhú zimnú prestávku možnosťou bezpečného jazdenia v zimných podmienkach, sa podarilo splniť v plnom rozsahu. Výrazne k tomu prispeli aj skutočné zimné podmienky na prvých dvoch súťažiach, na 1. Marex Rally Medzilaborce a BPM motosport Rally Sigord. Na tretej súťaži R5+ Cassovia rally pripravilo počasie pre zúčastnené posádky nástrahy v podobe dažďa a šmykľavých ciest. Všetko to bolo náročné, ale posádky to zvládli bravúrne bez jednej škodovej udalosti.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým reklamným partnerom seriálu, hlavne spoločnostiam BPM motosport, Marex a R5+, bez ktorých by tento seriál nevznikol a nebolo by ho možné pripraviť. Veríme, že aj v budúcnosti podporia náš šport v prospech jazdcov, tímov a divákov. Pri výpočte poďakovaní nesmieme zabudnúť ani na partie usporiadateľov okolo Jána Šuchtu a Tomáša Slivku, ako aj členov Auto klubu Košice. Pri organizovaní týchto súťaží sa stretli s niečím novým a to zimou. Nie obyčajnou zimou, ale zimou okolo -20 stupňov Celzia. Vydržať vonku na trati v treskúcej zime a vo vetre skoro celý deň, chce veľkú lásku k nášmu športu. Bez ich práce by tento seriál nevznikol a nebolo by možné organizovať ani iné rally. Po skončení každej súťaže sa všetci zaujímajú o víťazov. Ale pri organizovaní BPM motosport cup 2017, hlavne v podmienkach tohtoročnej zimy, boli víťazmi aj traťoví komisári a usporiadatelia.

Pri hodnotení nemôžeme samozrejme obísť jazdcov. Predviedli veľmi pekné výkony a pričinili sa aj o vysokú športovú úroveň pretekov. Trošku nás mrzí menší záujem zo strany pretekárov. Je pravda, že rozhodnutie o organizovaní seriálu prišlo až koncom jesene minulého roku, napriek tomu sme očakávali na štarte viac posádok. Máme za to, že každá nová vec sa musí dostať do povedomia, aby prilákala účastníkov. Ako organizátora nás hrejú slová účastníka všetkých troch súťaží, Jozefa Semeráda z Českej republiky, ktorý sa vyjadril: „Čo by v Čechách dali za organizovanie takéhoto zimného seriálu. Slovenskí jazdci ho majú doma a nevyužívajú to.“ Jožko, možno nabudúce.

Predchádzajúca veta evokuje otázku, bude mať zimný pohár aj svojho nasledovníka? Dnes je o tom predčasné hovoriť, ale za Auto klub Košice vyslovujeme presvedčenie, že nájdeme sily na organizovanie aj v budúcnosti. Všetko bude závisieť od reklamných partnerov a ich záujmu. Aby sme sa dobre pripravili na druhý ročník, veľmi radi privítame konštruktívne návrhy a námety na zlepšenie seriálu a to od jazdcov či fanúšikov na emailovej adrese autoklub@rallye.sk.

Absolútne poradie BPM motorsport cup 2017
1. Koči – Ferencz / Kostka                60
2. Drotár – Bánoci                             51
3. Kukučka – Vejačka                       40
4. Špavelko – Straka / Horniaček      40
5. Baffy – Kušnier / Klust                 36
6. Zvalo – Vician                               32
7. Semerád – Mozner                        28
8. Béreš – Judičáková                        25
9. Klust – Čech                                  14

 

 

Zdenka Tamášová
tlačový tajomník BPM motosport cup 2017