Zoznam prihlásených, upozornenie a záväzné hygienicko-protiepidemické zásady pre konanie súťaže

Organizátori 16. AGROTEC Petronas Rally Hustopeče zverejnili zoznam prihlásených a harmonogram technického preberania, ktoré uvádzame v prílohe.
Upozorňujeme súťažiacich na čl. 5.2 Zvláštnych ustanovení - povinnosť predložiť pri registrácii na obhliadku úrazové poistenie i poistenie lie čebných nákladov.

Zároveň boli zverejnené aj zásady súvisiace s covidom, ktoré platia pre všetkých účastníkov súťaže.
Prosíme, aby ste si dokumenty z prílohy stiahli, vytlačili, vyplnili a odovzdali po príjazde v Registračnom covid centre v areáli spoločnosti Agrotec v Hustopečiach.

1. Opatrenia pre účastníkov rally súvisiace s covidom - Opatrenia
2. Čestné prehlásenie
3. Registračný formulár
4. Postup pri príjazde a preberaniach