Zvláštne ustanovenia - Agrotec Petronas Syntium Rally Hustopeče

V prílohe článku zverejňujeme Zvláštne ustanovenia súťaže Agrotec PetronasSyntium Rally v Hustopečiach. Upozorňujeme súťažiacich v MSR a hlavne v SRP, že viaceré skutočnosti, ktoré sa týkajú ich účasti na súťaži sú zverejnené v Prílohe 7 týchto ZU.

Prihlasovanie do MSR a SRP je prostredníctvom stránky prihlaska-sams.sk. Výška prihlasovacích vkladov je podľa predpisov SAMŠ. Tento vklad už bude obsahovať poistenie voči škodám voči tretím osobám na RS, ktoré uzatvára organizátor.

Prihlasovací vklad sa uhrádza na Slovensku - na účet slovenského spoluorganizátora - Auto Klub Košice.

Pri administratívnom preberaní je potrebné sa preukázať Európskou kartou poistenca. Súťažiaci, ktorí si prajú byť klasifikovaní vo FIA Európskej trofeji sa musia preukázať aj úrazovým poistením.